Киоск машины програм хангамжийн шинэчилсэн хувилбарыг хэрэглээнд нэвтрүүллээ

Газрын харилцааны чиглэлээрх төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор өөрсдийн хөрөнгөөр “Киоск” машиныг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын баталсан стандартын дагуу БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн болно. Газрын харилцааны Киоск машин нь иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад нийт 70 орчим төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой ба 52 төрлийн өргөдлийг цахимаар өгөх, 12 төрлийн газартай холбоотой мэдээллийг хэвлэх, мөн Цахим хүсэлт, өргөдлөө шалгах, цахим гэрээ, гэрчилгээ үүсгэх, газрын төлбөр шалгах, газрын төлбөрөө QPAY-ээр төлөх зэрэг үйлчилгээнүүдтэй болно. Хэрэглэгч үйлчилгээг өөрийн регистрийн дугаар болон системд бүртгэлтэй утасны дугаараа ашиглан нэвтэрч, үйлчилгээ авах боломжтой.

Read More