ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗАР НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДАД ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Read More  

Эрхэт-Киоск системийн шинэ хувилбар бэлэн боллоо

Read More  

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Read More  

Forest Inventory Management (FIM) систем

Read More  

Disaster Damage Assessment (DDA) систем

Read More  

Flood Damage Assessment (FDA) систем

Read More  

Land Displacement Monitoring (LDM) систем

Read More  

SAR ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ЗУРАГ БОЛОН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ЗУРАГТ СУУРИЛСАН ПРОГРАММ ХАНГАМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЯПОН УЛСЫН SYSNPECTIVE КОМПАНИЙН АЛБАН ЁСНЫ ДИСТЕРБЮТЕР БОЛЛОО

Read More  

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНХОНГОР СУМАНД ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ УХААЛАГ КИОСК ТӨХӨӨРӨМЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Read More  

Газрын цахим систем egazar.gov.mn-д биологийн олон янз байдал болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн төлөвлөлтийн статистик мэдээллийг иргэд олон нийтэд нээлттэй энгийн байдлаар хүргэх систем хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэлээ

Read More  

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИХТАМИР СУМАНД ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ УХААЛАГ КИОСК ТӨХӨӨРӨМЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Read More  

ТӨВ АЙМГИЙН БАЯН СУМАНД ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ УХААЛАГ КИОСК ТӨХӨӨРӨМЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Read More