Манай компани нь 2013 онд байгууллагадсан ба 2022 онд шинэчлэгдэн зохион байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байна.
Манай компани Санхүү, удирдлага, Мэдээлэл Технологи болон Газрын харилцаа, орон зайн мэдээллийн чиглэлээр мэргэшсэн үндсэн гурван хэлтэстэй ба 12 мэргэжилтэн тогтмол ажиллаж байна.