Манай компани нь 2010 онд байгууллагадсан ба 2022 онд шинэчлэгдэн зохион байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байна.
Манай компани нь Газрын харилцаа, газар зүйн мэдээллийн систем, мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ба Санхүү, удирдлага, Мэдээлэл Технологи болон Газрын харилцаа, орон зайн мэдээллийн чиглэлээр мэргэшсэн 13 мэргэжилтэн ажиллаж байна. 
БИДНИЙ ТУХАЙ image