Эрхэт-Киоск системийн шинэ хувилбар бэлэн боллоо

Газрын харилцааны үйлчилгээг иргэд олон нийтэд цахимаар авч цаг хугацааг хэмнэх зорилготой киоск төхөөрөмжийн "Эрхэт-Киоск" системийн шинэ хувилбарын хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэлээ.