Flood Damage Assessment (FDA) систем

Flood Damage Assessment (FDA) системийн хувьд үерийн талбай, үерийн гүн, зам, барилга байгууламжийн эвдрэлийг үнэлдэг гамшгийн үед үзүүлэх үерийн хохирлын үнэлгээний үйлчилгээ. Гамшгийн үед үнэн зөв, нарийн анхан шатны мэдээлэлд үндэслэн өргөн хүрээг хамарсан хохирлыг яаралтай арилгах шаардлагатай. Оптик хиймэл дагуул, нисэх онгоц/дрон ашиглан ажиглалтын ердийн аргуудаас ялгаатай нь SAR хиймэл дагуулууд нь бүх цаг агаарт газрын ажиглалт хийх боломжийг олгодог бөгөөд илүү өргөн бүс нутагт усанд автсан гэмтэл байгаа эсэхийг хурдан тодорхойлох боломжтой. Цаашилбал, AI технологи зэрэг хамгийн дэвшилтэт шинжилгээний аргуудыг ашиглан FDA зам, барилга зэрэг байгууламжид үзүүлэх нөлөөллийн хүрээг тодорхойлж чадна.


Энэхүү системийг үерийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хохирлын тооцоо хийх, Яам, орон нутгийн засаг захиргааны анхан шатны мэдээллийг олж авахад тохиромжтой юм. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн зун болсон үерийн эрсдэлийн үнэлгээ, хохирлын хэмжээг богино хугацаанд, хүний оролцоогүйгээр тооцоолж, цаг алдалгүй хариу арга хэмжээ авах боломжтой.