Land Displacement Monitoring (LDM) систем

Land Displacement Monitoring (LDM) системийн хувьд InSAR*2 шинжилгээнээс гаралтай бөгөөд газрын босоо тэнхлэгийн шилжилтийг цаг тухайд нь миллиметрээр, өргөн талбайд илрүүлэх чадвартай. Нэмж дурдахад энэхүү үйлчилгээ нь газрын суулт, хэв гажилтыг үе үе ажиглаж, ойлгох боломжийг олгодог. Энэхүү системийг дараах зорилгоор ашиглахад тохиромжтой юм. Үүнд: 

  • Зам, хонгил, төмөр зам барих: газрын суулт/өргөлт, хөрсний гулсалт
  • Барилгын менежмент: хогийн цэг, огтлолт, газрын өндөрлөг, хөрсийг сайжруулах
  • Нийтийн байгууламжийн менежмент: боомт, нисэх онгоцны буудал
  • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байгууламжийн менежмент: далан, далайн давалгаа, далайн хана
  • Эрчим хүч, нөөцийн хөгжил: далан, цахилгаан, газрын тос, хий, ашигт малтмал