Технологийн хөгжлийг Монголд нутагшуулна.

Киоск машины програм хангамжийн шинэчилсэн хувилбарыг хэрэглээнд нэвтрүүллээ

Газрын харилцааны чиглэлээрх төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор өөрсдийн хөрөнгөөр “Киоск” машиныг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын баталсан стандартын дагуу БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн болно. Газрын харилцааны Киоск машин нь иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад нийт 70 орчим төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой ба 52 төрлийн өргөдлийг цахимаар өгөх, 12 төрлийн газартай холбоотой мэдээллийг хэвлэх, мөн Цахим хүсэлт, өргөдлөө шалгах, цахим гэрээ, гэрчилгээ үүсгэх, газрын төлбөр шалгах, газрын төлбөрөө QPAY-ээр төлөх зэрэг үйлчилгээнүүдтэй болно. Хэрэглэгч үйлчилгээг өөрийн регистрийн дугаар болон системд бүртгэлтэй утасны дугаараа ашиглан нэвтэрч, үйлчилгээ авах боломжтой.

Read More  

Судалгаа, ТЭЗҮ, баримт бичиг боловсруулах үйлчилгээ

GIS, зайнаас тандан судлалын технологи, газрын харилцаатай холбоотой судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулалт, журам, заавар, бодлогын баримт бичиг боловсруулах үйлчилгээ

Систем хөгжүүлэлт

Манай компани хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн бүх төрлийн мэдээллийн системийн хөгжүүлэлтийн ажлыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. Одоогийн байдлаар www.egazar.gov.mn, www.mle.mn, www.gazar-surgalt.com, www.ub-office.mn, киоск систем зэрэг 10 гаруй төрлийн веб систем болон 3-н гар утасны апп хөгжүүлэлт дээр ажиллаж байна.

WWW.UB-OFFICE.MN

Веб болон гар утасны апп бүхий түрээсийн талбайн бүртгэл, менежментийн цогц систем. Энэхүү системээр түрээслэгчийн бүртгэл, талбайн бүртгэл, түрээсийн гэрээ байгуулах, талбай хүлээлцэх акт, 360 зураг, цахим нэхэмжлэх, төлбөрийн мэдээ, 3D түрээсийн талбай, барилгын зураглал, 30 гаруй төрлийн статистик бүхий хянах самбар бүхий ҮХХ болон түрээсийн талбайн үйл ажиллагаагаа удирдах боломжтой.

Киоск

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээнд зориулсан Киоск машиныг холбогдох стандартын дагуу БНХАУ-аас оруулж ирж, хэрэглэгчид хүргэх үйлчилгээ үзүүлж байна.

Найман аймаг, нэг дүүргийн газрын харилцааны Киоск машины захиалгыг амжилттай хийж, гүйцэтгэлээ

Хэнтий, Сүхбаатар, Дундговь, Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Орхон, Ховд болон Налайх дүүрэгт Газрын харилцааны талаарх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах киоск машиныг

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машиныг 2022 оны 10-р сарын 14-нд хүлээлгэн өгсөн.

Дунговь аймгийн ГХБХБГ

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машиныг БНХАУ-ийн гэрээтэй үйлдвэрт үйлдвэрлүүлж, Дундговь аймгийн ГХБХБГ-т 2022 оны 11-р сарын 15-нд хүлээлгэн өглөө.

Хэнтий аймгийн ГХБХБГ

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машиныг БНХАУ-ийн гэрээтэй үйлдвэрт үйлдвэрлүүлж, Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-т 2022 оны 11-р сарын 10-нд хүлээлгэн өглөө.

Завхан аймгийн ГХБХБГ

Завхан аймгийн ГХБХБГ-т Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машиныг нийлүүлэх гэрээ байгууллагдлаа. Үйлдвэрлэлийн ажил БНХАУ-д эхлүүлэхээр захиалгаа өгөв.

Манай компани нь 2013 онд байгууллагадсан ба 2022 онд шинэчлэгдэн зохион байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байна.
Манай компани Санхүү, удирдлага, Мэдээлэл Технологи болон Газрын харилцаа, орон зайн мэдээллийн чиглэлээр мэргэшсэн үндсэн гурван хэлтэстэй ба 12 мэргэжилтэн тогтмол ажиллаж байна. 
  • Юнион Бьюлдинг, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс