UB OFFICE түрээсийн талбайн бүртгэл, менежментийн системийг нэвтрүүлж байна

Веб болон гар утасны апп бүхий түрээсийн талбайн бүртгэл, менежментийн цогц системийг хэрэглээнд нэвтрүүлж байна.

Энэхүү системээр түрээслэгчийн бүртгэл, талбайн бүртгэл, түрээсийн гэрээ байгуулах, талбай хүлээлцэх акт, 360 зураг, цахим нэхэмжлэх, төлбөрийн мэдээ, 3D түрээсийн талбай, барилгын зураглал, 30 гаруй төрлийн статистик бүхий хянах самбар бүхий ҮХХ болон түрээсийн талбайн үйл ажиллагаагаа удирдах боломжтой.