Найман аймаг, нэг дүүрэгт Киоск машин байрлуулж, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна

Хэнтий, Сүхбаатар, Дундговь, Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Орхон, Ховд болон Налайх дүүрэгт Газрын харилцааны талаарх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ авах киоск машиныг байрлуулж, өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

Сард 5000 орчим иргэд тус киоск машинаар үйлчилгээ авч байна.