Дундговь болон Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-ын захиалгууд ачигдахад бэлэн боллоо

Дундговь болон Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-ын захиалсан Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний Киоск машинууд БНХАУ-д үйлдвэрлэгдэж, Эрээн хот руу ачигдахад бэлэн боллоо.