Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний програм хангамжийн хөгжүүлэлт хийгдэж, хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд бэлэн боллоо

Газрын харилцааны цахим үйлчилгээний програм хангамжийн хөгжүүлэлтийг хийж, нэвтрүүллээ. 

Энэхүү систем нэвтэрснээх газрын харилцааны 9 төрлийн үйлчилгээг иргэд Киоск машинаар авах боломж бүрдээд байна. Тус систем нь эхний ээлжинд Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хотод хэрэглээнд нэвтрээд байна.